Onze opdracht: ontmoet Christus


Christenen worden opgebouwd door ontmoeting met de levende God. Door te ontdekken hoe God de Vader naar Zijn geliefde Zoon de Heere Jezus kijkt. We zien dat er honger is om meer te horen en te ervaren over Christus. Dat willen we ondersteunen met de Bijbelstudies en de aanbidding.

God de Vader zoekt ware aanbidders. In Geest en waarheid. Dat is de kern van ons bestaan. De grondslag van onze aanbidding is het werk en de persoon van de Heere Jezus. In zang, gebed en het Woord. Hij is het Woord. Daarmee voeden we ons.

Hierdoor kunnen we onszelf en elkaar tot het Vaderhart van God brengen en van Hem geleerd worden over de rijkdommen die in Christus Jezus te vinden zijn. Voor ons hart, voor ons leven en om uit te delen.

Ontmoet Christus